februarie 21, 2019

Dezinfectare

Sectorul industriei alimentare este din ce în ce mai profesionalizat și orientat către exigențele de siguranță și igienă alimentare. O verigă importantă în controlul pericolelor din lanțul alimentar este transportul rutier de mărfuri și produse alimentare.

La TRUCK WASH EUROPA, S.L. oferim soluții acestor necesități. Efectuăm curățarea și dezinfectarea vehiculelor, îndeplinind toate exigențele regulamentare, utilizând produse omologate pentru industria alimentară și având o echipă de oameni profesioniști extrem de bine calificați și pregătiți. Toate dezinfectările efectuate de noi sunt însoțite de un certificat oficial care dovedește acest lucru.

Pentru curățarea și dezinfectarea camioanelor pe exterior și interior, la TRUCK WASH EUROPA, S.L. utilizăm numai produse biocide autorizate pentru industria alimentară. Mai exact, sunt cele pe care Anexa V din Regulamentul (UE) Nr. 528/2012, și Articolul 1 din Decretul Regal 830/2010 le clasifică drept produse de tip 4 (TP4): Dezinfectanți pentru suprafețele care sunt în contact cu alimentele și hrana pentru animale.

Companiile care fac tratamente cu aceste produse biocide trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
Să fie înscrise în Registrul Oficial de Instalații și Servicii Biocide (ROESB) din fiecare Comunitate Autonomă unde funcționează.

Să aibă calificarea și pregătirea prevăzute în legislație pentru persoanele care aplică tratamente biocide și responsabilii tehnici de servicii biocide, pentru a-și îndeplini sarcinile.

Centrele de spălătorie ale TRUCK WASH EUROPA, S.L. sunt autorizate și înscrise în ROESB

Întregul nostru personal care se ocupă de aplicarea produselor biocide are calificarea regulamentară solicitată și menținem un program de pregătire continuă care ne permite să fim la zi cu progresele științifice și tehnice, promovarea securității în muncă și bunele practici în domeniul securității și igienei alimentare

Procesele de curățare și dezinfectare pentru exterior și interior se realizează cu dezinfectanți omologați pentru uz profesional (înscriși în Registrul Oficial de Biocide) și conform regulilor prevăzute în Norma UNE 171210:2008. După fiecare acțiune eliberăm un certificat oficial care dovedește dezinfectarea realizată și produsele utilizate.